0731-89695847 | 800096584
Excel数据源是动态的若何使图表也随之变
来源:亿万先生官网作者:亿万先生时间:2019-11-22 13:59阅读:
 

 

 

 

 

  •  

 

 

 
 
 
 
 
  •  
 
 
 
 
  •  
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
  •  
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

  公式所代表的数据源能够是动态的。展开全数数据源能够是固定的单位格区域,搜刮相关材料。也能够是名称,可选中1个或多个下面的环节词。